rlh   img   mp3   nfo   pro  
./mp3/kort.prosess/kort.prosess.1997.lp/kort.prosess.1997.lyrics.txt
Kort Prosess/Svart Natt/Tekster.

MENNESKEMASKIN

Se som du lever, Menneskemaskin!
Teoretiske tiltak, ingen tanke er din
Hør som du snakker om samfunnsstruktur
En verdiløs verden med mennesker i bur

Menneskemaskin
Verden er ikke din
Den søvninge syklus som svekker ditt sinn
vil aldri passe inn

Du er død
pumper svart blod
tyner dråper fra en falsk tro

KONTORET

Fordervede menneskers sykelige samfunn
ingenting minner om liv
Ingen skriker mot månen
ingen reiser tvil

Hjertet banker på halv takt
grått blod tappet for kraft
Slaver av trygghet stanger hodet mot veggen
venter på jakten
venter på liv
Tomhetens tikkende firkant til evig tid

Du vil ta på meg
med dine døde hender
Du vil kjenne mitt hjerte 
gjennom skuddsikkert glass

Puster livløs gass
på din tilviste plass
Livet er tatt
arkivert og forlatt

PANORAMA

Sitter og ser på livet gli forbi
Et panorama til en verden jeg ikke tilhører
Et annet kosmos
Et system stimulert av andre vesener

Jeg undres
tenker egne tanker
Innerst inne jeg har et svar
Fra forfedre hinsides menneskene

Jeg kikker tilfreds på livet
Det siger frem og tilbake 
pulserer en reprise
Jeg reiser meg
og forlater denne verden

FLUKTEN

Flukten fra fortiden fører ikke fram
Du kan ikke glemme deg selv
Du må betale din gjeld
Fortidens tanker tynger
Ingen kan gi deg hjelp
Løgn i næring og fortiden felt
Flukten mot frihet 
på forhånd fortapt

Lever på siste håp
kan kun bebreide deg selv
Grunnen er knust under deg

Et håpløst liv å leve
en håpløs kamp å kjempe
i svik

REDUSERT

Redusert til et begrep
Ditt individ er definert
som narkoman
som kriminell
en identitet
helt fjern fra deg selv

Et enkelt ord ropes i kor
Du er ikke deg
der mennesker tror

Fratas din identitet
Ditt individ er definert
Uansett hva som bor i ditt blod
du er og blir hva jeg velger å tro

FORLATT

Ute og øde
blant menneskelige murstein
Nå og nølende
fanger en følelse
Klamrende til kroppen
i panisk prøvelse

Balanserende
på brennende bein
Fremtiden er altfor sein

DET DØDE

Det som nå er øde
der ligger alt det døde
Det som før var opphav til liv
Er nå gjemt bak HIV

Sult og nød gjemt bak stivt smil
kapitalmakten regjerer uten tvil

Vi mates og fortrenger
Et fortynget sinn
skal lykken aldri bli min?

TIDEN 

Tiden teller
steg for steg
nådeløs tikkende nerve
Stikkende nåler
tredd på tidens tråd

Du vil leve nå
Tid trenger ingen forstå
Lev og forgå
tiden vil bestå

AVMAKT

Forandring forbudt
forhandlinger brutt
Kneblet karantene
all støtte slutt

Hjelpen forhindret
frihet satt fast
Antydningen avgjort
av en nedtrykket tast

Avmakt! Disrespekt!
Hva hjelper korrekt?

UNIFORMEN

De vil alltid eksistere
De vil slå oss ihjel
Deres instinkt reagerer
med unådig tilintetgjørelse

I stolen jeg brenner
De formeres ved deling
som bakterier de muterer

Muterte, aggressive angriper de
Svak sjel gjemt bak svart uniform

M?RKETID

Kjenner ditt innerste m?rke
men vet du tar feil
Føler du kan gjøre
alt de prøver å nekte deg

Tenker åpen, føler fri
Kun et hinder vil forbli

Ditt innerste mørke
til evig tid

SVART NATT

Natten faller hardt
farger dagen svart
Setter synet i kontakt
med mørkelagt makt

Skaper styrke uten system
Rastløs og altfor sen

Nattens vokter tolker truende tegn
Sperrer øynene opp under brennende regn

SANNHETENS LØGN

Fra hjertet gjennom hodet
Ferdig behandlet
totalt forandret

En følelses mening
gjennom tanken fortapt
Prosessen mister kraft
i bevissthetens makt

Forlenget, fortrengt
og sannheten glemt
bak porter gjemt
lukket og stengt

GALSKAPENS TVANG

Undertrykt galskap sprenger frem
klarer ikke lenger skule den
Du lever den ut i overdreven form
Tåler ikke lenger noen snikende orm

Vil drepe og vil dø
Vil drukne i galskapens svarte sjø
og la ingen dra deg opp
la ingen dra deg opp


KORT PROSESS/SVART NATT/ENGELSKE SUB-TEKSTER.

(Menneskemaskin)
"Teoretical mind pulsate dead black blood.
squeezes the essence from a false faith"

(Kontoret)
"Decaying human safety slaves in their appointed place.
A ticking consecutive cycle of emptyness."

(Panorama)
"Panorama to a world I do not belong.
A system stimulated by distant species.
I rise and leave this world."

(Flukten)
"Haunted by the pounding past.
Can not forget yourself.
The ground is crushed beneath you."

(Redusert)
"Redused to redefinision.
Unrecognizable identity from mass-suggestion.
You are what we choose to believe."

(Forlatt)
"Deserted among human stones.
Ballancing my burning bones."

(Det Døde)
"What now is vacant, there lies all the dead.
A dejected mind, will fortune never be mine?"

(Tiden)
"Mercyless piecing needles thread on the nerve of time.
Regardless of comprehension, time will prevail."

(Avmakt)
"Alteration prohibited, negotiation denied.
Disability! Disrespect! What relief is correct?"

(Uniformen)
"They forever exist.
Instinctively reacting with remorceless destruction.
Black uniform concealing intimidated soul."

(Mørketid)
"Know you can overcome their prevention.
Thinking openly, feeling free.
But your inner darkness will forever be."

(Svart Natt)
"The night strike hard.
The guardian of dark interpret threatening signs.
Open his eyes under burning rain."

(Sannhetens Løgn)
"But your heart is lying through the process of consciousness..."

(Galskapens Tvang)
"Suppressed insanity seize your mind.
In the dark sea of lunacy you sink.
And let none pull you up, let none pull you up."