rlh   img   mp3   nfo   pro  
./img/brakkebygrenda/brakkebygrenda.nfo
[sakset fra underskog.no]

Brakkebygrenda

St Halvards gt i Oslo. Prosjektet Brakkebygrenda (Bbg Vf) startet i 
1999, og etablerte seg i St. Halvardsgate 27 i april 2000.

Endel av inspirasjonen til prosjektet er hentet fra Tyskland, hvor det 
etter Berlinmurens fall ble ledigstilt store landområder uten klare 
eierforhold. Myndighetene brukte lang tid på å avklare saken, og imens 
bosatte diverse alternative og trengende seg på områdene.

Folk bodde i campingbiler og vogner, og ble etterhvert foregangsbildet 
til flere slike områder i hele Europa, hvorav Brakkebygrenda pr.i dag er 
den nordligste globalt sett! Fellesnevner for områdene vi har stått på 
er at de har stått brakk i urimelig lang tid.

Brakkebygrenda er et lite bofellesskap bygd på politiske, byøkologiske 
og energibesparende prinsipper. Boenhetene består av campingvogner, 
brakker, trehus og bobiler.

Målet med prosjektet er å skape alternative bomiljø hvor vi kan utvikle 
potensialet til å leve så økologisk som mulig i bymiljøet. 
Beboerantallet har et gjennomsnitt på 10, pluss hunder og katter. Hver 
enkelt beboer har ansvar for sitt boareale og man skal i tillegg ta del 
i å drive kollektivet, blant annet gjennom plenumsmøter. Bbg Vf er 
registrert som en byøkologisk og kulturell velforening i 
Brønnøysundregisteret.

Ideene Bbg Vf er bygget på har skapt et internasjonalt nettverk. Dette 
åpner opp for muligheten til å ta i mot reisende fra hele verden og til 
å besøke andre lignende prosjekter for å utveksle erfaringer og 
kunnskap. Bbg Vf står til disposisjon med erfaring, materialer, 
arbeidskraft og nettverk til oppstart av prosjekter innenfor vårt felt.

Eiendommens historie St. Halvardsgate 27 i Gamlebyen består av en tomt 
på i overkant to mål, og et hus på 170m2, oppført i 1842 av slakter 
Christian Fredriksen. Plassens historie kan spores tilbake til 1797.

Den nåværende eieren, Ho Chow, overtok eiendommen i et 
skillsmisseoppgjør i 1987, og huset var da allerede i dårlig forfatning. 
Byantikvaren stillte krav om oppussing, fordi bygget var fredet. Men 
dette anså den nye eieren som for dyrt og prøvde å selge det. Kommunen 
ville ta på seg ansvaret, men trakk seg i siste øyeblikk da 
oppussingsarbeidet viste seg å bli mer kostbart enn først antatt.

To dager senere blir huset satt i brann. Et øyenvitne hevder å ha sett 
en person løpe fra huset rett før brannen. Politiet startet en 
etterforskning av saken, men pga. manglende bevis ble den henlagt. Etter 
enda en brann samme år står tomta i dag som en brannruin.

I 2003 vedtok bystyret og bydelsutvalget enstemmig å ekspropriere 
eiendommen pga eiers manglende initiativ til å gjennomføre byggeplanen 
det ble hevdet at hun hadde. Byrådet har så langt ikke gjennomført dette 
vedtaket fordi det stadig er blitt gitt nye frister til å starte tiltak 
som eier ikke har fulgt opp. Visjon Brakkebygrenda Velforening ønsker å 
utvikle et todelt prosjekt bestående av det byøkologiske bokollektivet 
og et brukerstyrt sosiokulturelt sentrum for Gamle Oslo.

Området mellom jernbanen og det brannskadde huset blir bokollektivets 
område. Denne delen av prosjektet fortsetter slik det gjør i dag, og med 
økende utvikling av økologiske løsninger.

Kulturaktivitetene legges på de øvrige områder, med bl.a. scene, 
øvingslokale, atelieer, verksteder og utstillingslokaler. Nybygging vil 
være nødvendig, og Brakkebygrenda Velforening ønsker å bygge halmhus til 
formålene.

Ut mot St. Halvardsgate foreslår beboerne en skulpturpark. De to delene 
henger sammen ved at drift av kulturaktivitetene forestås av beboerne i 
fellesskap. Beslutningsrett ligger likeledes hos beboerne.

Brakkebygrenda ble mandag 5 mai stormet av et ukjent antall politi med 
rambukker, tåregass og hunder. Rivingen av stedet ble iverksatt etter at 
beboerne fikk 15 minutter på seg til å pakke eiendelene sine. 
Brakkebygrenda varte da i åtte år.

Brakkebygrenda ble på nytt etablet som vognplass i 2010.